KONTAKT:


+45 4030 6628

+45 4542 4524


Jessen@translatrice.dk

Kirsten Jessens Translatørservice

DANSK-SPANSK & SPANSK-DANSK OVERSÆTTELSE

Jeg har arbejdet som autoriseret nu certificeret translatør dansk-spansk, spansk-dansk i mere end 45 år. Mit speciale er oversættelse af tekster inden for jura og økonomi. Jeg leverer altid en oversættelse, der er tro mod udgangsteksten, og jeg løser opgaver for både offentlige og private kunder. 

 

Jeg er loyal, upartisk og har tavshedspligt, hvad enten jeg oversætter for offentlige myndigheder så som politi og retsvæsen, eller for advokater, virksomheder og privatpersoner.

 

Mine spidskompetencer er oversættelse dansk-spansk og spansk-dansk inden for områderne:

 

Civilret og selskabsret

Jeg oversætter blandt andet kontrakter, stiftelsesdokumenter, selskabsudskrifter, stævninger, domme, testamenter, ægtepagter, boopgørelser, skifteretsattester, etc. I forbindelse med mit arbejde har jeg oparbejdet en grundig viden om juridiske forskelle i Danmark, Spanien og Latinamerika.

 

Strafferet
Inden for strafferet oversætter jeg blandt andet retsanmodninger, anklageskrifter, og domme. Jeg har været tolk og oversætter i en række straffesager og har i den forbindelse tolket ved både inden- og udenretslige afhøringer i Danmark og i Spanien.

 

Ejendomshandel

Jeg har i mange år også arbejdet som spansk oversætter og tolk ved ejendomshandler. Her har jeg oversat en række fuldmagter, skøder, slutsedler og attester både for virksomheder og for privatpersoner i forbindelse med køb og salg af fast ejendom i Spanien.  

 

Kort sagt løser jeg enhver form for translatør-relaterede opgaver - evt. i samarbejde med kolleger.


Bekræftelse og legalisering (apostille)

 

Jeg har autorisation til at lave bekræftede oversættelser, og jeg bistår gerne med den lidt besværlige legaliseringsproces af et dokument, d.v.s. at få dokumentet forsynet med en apostille.

 

 

Du vil altid være velkommen til at kontakte mig for en nærmere drøftelse af en opgave.

Certificeret translatør i spansk, mtf


Kirsten Jessen mtf
Gl. Dronninggaards Allé 5

2840 Holte